Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Heldere5er.nl

 

Bestellingen

Alle op de webshop genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Wanneer u een bestelling plaatst dan krijgt u een bevestiging via email. Deze wordt zo spoedig mogelijk verzonden. Heeft u binnen 24 uur geen bevestiging via email gekregen neem dan even contact op via:info@heldere5er.nl

Betalingen

De betaling voor de bestelde producten dient altijd vooraf te worden voldaan. Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer: 3252.06.600 t.n.v. heldere5er te Almere o.v.v. uw naam en bestelnummer of doormiddel van IDeal. Het factuurbedrag dient binnen 5 dagen overgemaakt te zijn. Een niet betaalde bestelling vervalt na 5 dagen. Dit om het product vrij te geven voor andere klanten. Na ontvangst van betaling wordt uw bestelling verwerkt en verzonden met inachtneming van de aangegeven levertijd.

Levertijd

De levering wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van betaling verzonden. Afhankelijk of het door u bestelde product op voorraad is zal de levering uiterlijk tot 7 dagen na ontvangst van de betaling verzonden worden. Heldere5er behoud zich het recht voor om bestellingen te annuleren als de producten om welke reden dan ook niet meer op voorraad of onverkoopbaar zijn. De op de site aangegeven levertijd is een indicatie en gaat in na het ontvangen van de betaling.

Garantie

Op alle door heldere5er geleverde producten zit de reguliere fabrieksgarantie. De klant is verantwoordelijk voor transport en retourkosten naar Heldere5er. Heldere5er regelt verder alle garantie zaken en transporten naar en van fabrikant. Als de fabrikant reparatie kosten rekent worden deze door berekend aan de klant. Heldere5er regelt het retour transport naar de klant nadat eventuele onkosten door de klant zijn voldaan. De garantiezending wordt alleen geaccepteerd als vooraf melding is gedaan bij heldere5er en is geaccordeerd. Op 2e hands artikelen en losse vervangingslampen zit geen garantie en geen retournering mogelijkheid. Alle vervangingslampen worden voor verzending getest, mocht de lamp het na aankomst niet doen, kunt u geen aanspraak maken op garantie. Verzending van vervangingslampen is ten alle tijden verantwoording van de klant.

LET OP: voor verzekerde verzendingen moet u tekenen bij ontvangst. Ons advies: controleer de zending altijd op beschadigingen en/of onvolkomenheden. Meld beschadigingen aan de verpakking ALTIJD aan de transporteur).

Retourneringsbeleid

U heeft het recht om binnen 14 dagen vanaf ontvangst uw product retour te zenden. Dit kan alleen in de originele verpakking, in ongebruikte en onbeschadigde staat. De verzend en of transport kosten zijn voor de klant. Retour zending wordt alleen geaccepteerd als vooraf melding is gedaan bij heldere5er en is geaccordeerd. Het retour beleid geld niet voor 2e hands artikelen, vissen, uv-c vervangingslampen, speciale bestellingen en voor de klant op maat gemaakte producten, deze producten kunnen nooit retour heldere5er, tenzij vooraf schriftelijk afgesproken. De kosten die een klant moet maken voor de retour zending zijn ten alle tijden voor rekening van de klant.

Trouwe klanten korting

Deze korting geld alleen voor geregistreerde klanten en vanaf de 2e aankoop bij de webshop in het zelfde Kalenderjaar. Deze korting is niet overdraagbaar aan derde of naar volgende jaren. Elk jaar wordt de teller voor alle klanten op nul gezet en moet men om voor de korting in aanmerking te komen minstens 1 bestelling hebben geplaatst van ten minste €10,00 zonder verzendkosten. De korting is niet van toepassing op al lopende kortingen of aanbiedingen. Tevens is het niet mogelijk om verschillende kortingen te stapelen of samen te voegen. De korting wordt automatische verwerkt na de eerst volgende webshop bestelling.

Verzending en verzendkosten Nederland en België

Voor bestellingen onder de € 200,- vragen wij verzendkosten Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Prijswijzingen en typefouten voorbehouden. Eventuele verzendkosten worden berekend door TNT Post tarief plus verwerkingskosten en komen voor rekening van de klant. Alle verzendingen worden gedaan via de reguliere dienst van TNT post of via DPD/DHL pakketdiensten, kiest u voor een andere vorm van verzenden zoals aangetekend, Rembours, verzekerd, of spoed zending dan worden deze kosten naar de klant doorberekend, Vissen worden NIET verzonden, levering van vissen alleen mogelijk na overleg over kosten en tijdstip.

Verzenddingen en verzendkosten buiten Nederland en België

Voor leveringen buiten Nederland en België vragen wij de verzendkosten volgens TNT pakkettarieven plus afhandelingskosten. Deze kosten zijn altijd voor rekening van de klant en dienen samen met de bestelling altijd vooraf voldaan te worden. De op de heldere5er site aangegeven verzendtarieven voor het buitenland zijn indicatief en worden na de geplaatste bestelling binnen 24 uur definitief gemaakt. De klant zal via de mail op de hoogte worden gesteld van het vastgestelde verzendtarief. De klant heeft de gelegenheid om akkoord te gaan met dit tarief en de bestelling.

Privacy

Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand voor verzending van de bestelling. Persoonsgegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden. voor meer info zie ons privacybeleid

Maat- en kleurverschillen

Door lichtinval tijdens het fotografen kan het voorkomen dat het toegestuurde product afwijkt van de foto op de site. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de bestelling te weigeren of te retourneren.

Klachten

Ondanks al onze inspanningen om voor u een perfect product te leveren kan het voorkomen dat u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. U wordt verzocht het geleverde product direct bij levering controleren op fouten, schade, incompleetheid en juiste levering. Na deze termijn heeft heldere5er het recht om het verzoek/klacht niet te honoreren. Zijn er klachten of vragen over een product, neem dan zo snel mogelijk contact op via info@heldere5er.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk naar een oplossing gezocht. De kosten die een klant moet maken voor de retour zending zijn ten alle tijden voor rekening van de klant.

Kopierechten

Alle kopierechten van Foto's; tekeningen en vijverontwerpen gemaakt en/of geleverd door heldere5er blijven van heldere5er tenzij specifiek anders afgesproken in offerte of contract. Heldere5er behoud het recht om gemaakte foto’s, ontwerpen en tekeningen te gebruiken voor reclame en promotie doeleinde. Afwijkende voorwaarden zijn individueel bespreekbaar. Het door verkopen van foto's, ontwerpen en tekeningen (geheel of gedeeltelijk) is nooit toegestaan en mag alleen na schriftelijke toestemming van Heldere5er vof.

Overmacht

In geval van overmacht is heldere5er niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatie netwerkstoringen, webshop storingen, webshop software problemen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, extreme weersomstandigheden, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Offerte en prijsopgaves

Alle offertes en prijs opgave zijn maximaal 3 maanden geldig, Tevens zijn offertes nooit kalenderjaar overschrijdend, omdat toeleveranciers nieuwe prijs afspraken doorvoeren. Als er een afwijkende geldigheid van toepassing is zal deze altijd schriftelijk worden vastgelegt. Als de offerte aanleg, onderhoud en/of reparaties bevat met een geschatte uitvoerdatum dan is deze datum altijd een indicatie, Offertes worden definitief na bevestiging en aanbetaling door klant, datum van uitvoering zal dan worden vastgesteld.

Verantwoordelijkheid

Heldere5er is niet verantwoordelijk voor foutive gebruik, oneigenlijk gebruik of onverantwoordelijk handelen van of met de geleverde producten, tevens is heldere5er en zijn medewerkers niet verantwoordelijk voor vervolg schade door eerdergenoemde handelingen of toepassingen. Gebruik en handel altijd volgens de gebruiksaanwijzing van het geleverde product.

Type fouten

Wij houden ons het recht voor om correcties uit te voeren op type fouten en onvolkomenheden te corrigeren op de site gemaakte bestellingen en facturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutieve facturen door netwerkproblemen en andere Netwerk en/of computer storingen.

                                                                   www.Heldere5er.nl

Televisieweg 53  - 1322AJ – Almere – Kvk: 32133989 – BTWnr: NL 820254629B01 – Tel: 036 5250973 – Mob: 0620096023 – Banknr 32.52.06.600